Rozbudowa Portu Lotniczego Poznań – Ławica – czy dojdzie do skutku?

Mieszkańcy Przeźmierowa, Baranowa i Poznania protestują wobec pomysłu, dotyczącego rozbudowy i modernizacji Portu Lotniczego Poznań – Ławica. Do 8 listopada br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu udostępniał społeczeństwu wszystkie informacje i dokumenty dotyczące tej sprawy, a każdy zainteresowany mógł wnieść swoje skargi i wnioski. Jak teraz wygląda sytuacja?
 
 
 
Pod koniec października w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa dotycząca trwającego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji Portu Lotniczego Poznań – Ławica. W spotkaniu uczestniczyli m. in. przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Zarząd Portu Lotniczego Poznań – Ławica, członkowie Rady Sołeckiej Przeźmierowa i Stowarzyszenia Przyjaciół Ławica, a także mieszkańcy i media. Spotkanie przebiegło dość burzliwie, głównie ze względu na zbyt długie, często przeplatane specjalistycznym językiem prezentacje przedstawicieli Portu.
 
Przedstawiciele Portu omówili zakres inwestycji, a także cele modernizacji i rozbudowy obiektu. Obawy uczestniczących w debacie mieszkańców Przeźmierowa, Baranowa i Poznania dotyczyły przede wszystkim zmian poziomu hałasu w środowisku. Uwzględniając ich potrzeby, zdecydowano o ograniczeniu liczby operacji lotniczych w porze nocnej do 12. Według akustyka, zmniejszenie liczby operacji spowoduje, że maksymalne przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku nie będą duże. Władze lotniska oszacowały, że w porównaniu ze stanem aktualnym przewiduje się spadek poziomu dźwięku w porze nocnej o ok. 3 dB (od 2012r.) oraz stopniowy wzrost poziomu dźwięku w porze dziennej, o ok. 3dB do 2034r.
 
Żadne z argumentów Zarządu Portu Lotniczego Poznań -Ławica nie trafiły do uczestniczących w rozprawie mieszkańców Przeźmierowa, Baranowa i Poznania.
 
Do 8 listopada br. RDOŚ w Poznaniu udostępniał społeczeństwu wszystkie dokumenty dotyczące rozbudowy i modernizacji Portu, a każdy zainteresowany mógł wnieść swoje skargi. W sumie, do godz. 15:30 złożono aż 102 pisma z uwagami i wnioskami, jednak kolejne ciągle spływają.
 
W zeszłym tygodniu Rada Sołecka Przeźmierowa zorganizowała spotkanie z mieszkańcami. Jak dowiedzieliśmy się od sołtysa wsi, Pana Jacka Stypińskiego: „poinformowaliśmy wszystkich o przebiegu rozprawy administracyjnej i rozmachu tej inwestycji. Napisaliśmy protest, pod którym podpisało się 700 mieszkańców Przeźmierowa (było też kilka osób z Baranowa). Pismo trafiło już do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Nasze uwagi dotyczyły głównie tego, że w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie zajęto się mieszkańcami, tylko ptactwem i roślinami. Poza tym, nie podjęto wystarczających działań dotyczących zmniejszenia hałasu. Nie zwrócono też uwagi na to, w jaki sposób inwestycja wpłynie na zdrowie mieszkańców.
 
Jak poinformował nas rzecznik RDOŚ w Poznaniu, Pan Łukasz Dąbkowski: „Uwagi dotyczyły głównie zwiększonego hałasu, wpływu na zdrowie mieszkańców, dobudowy skutecznych ekranów, a także ograniczenia ruchu w porze dziennej i wykluczenia go w porze nocnej. Po spłynięciu wszystkich wniosków, zajmiemy się ich wnikliwą analizą. Trudno mi teraz powiedzieć, czy każda z protestujących osób dostanie indywidualną odpowiedź, czy zorganizujemy dla wszystkich spotkanie. Na pewno do końca listopada nie będzie jeszcze decyzji w tej sprawie. O wszystkim na bieżąco będziemy informować na stronie www.tarnowo24.pl.
 
 
 

  

Miejscowość: 
Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama