Rozmowa z dyrektor Szkoły Podstawowej w Lusowie, Aleksandrą Kolendo

Kolejna szkoła , której sylwetkę chcielibyśmy Państwu przybliżyć, to Szkoła Podstawowa im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie. Działalność rozpoczęła w 1996 roku. Obecnie uczęszcza do niej 295 uczniów, nad którymi pieczę sprawuje 32 pedagogów. W placówce działa bardzo dużo różnorodnych kół zainteresowań - m. in. teatralne, szachowe, taneczne, zdobywców wiedzy, przyrodnicze, matematyczne, historyczne, religijne, recytatorskie, gry na flażoletach, rękodzieła, SKS-y, chórek, etc. Dzięki nim dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności oraz twórczo spędzać czas.

 

Kolejna szkoła , której sylwetkę chcielibyśmy Państwu przybliżyć, to Szkoła Podstawowa im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie. Działalność rozpoczęła w 1996 roku. Obecnie uczęszcza do niej 295 uczniów, nad którymi pieczę sprawuje 32 pedagogów. W placówce działa bardzo dużo różnorodnych kół zainteresowań - m. in. teatralne, szachowe, taneczne, zdobywców wiedzy, przyrodnicze, matematyczne, historyczne, religijne, recytatorskie, gry na flażoletach, rękodzieła, SKS-y, chórek, etc. Dzięki nim dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności oraz twórczo spędzać czas.

 

 

W holu szkoły znajduje się sztandar i tablica pamiątkowa Patrona Szkoły, naczelnego dowódcy Powstania Wielkopolskiego – gen. Józefa Dowbora Muśnickiego. Oprócz tego dumą placówki, jest także muzeum utworzone na cześć patrona i powstańców, gdzie znajduje się wiele zdjęć, materiałów i rekwizytów dotyczących Powstania Wielkopolskiego. Często prowadzone są w nim lekcje historii.
 
Z panią dyrektor – Aleksandrą Kolendo, porozmawialiśmy na temat życia uczniów i działalności szkoły.
 
Pani dyrektor, czy w szkole istnieją tzw. klasy integracyjne?
 
Obecnie nie mamy takich klas, ale nasza szkoła jest przystosowana do przyjęcia uczniów do klas integracyjnych.
 
A czy szkoła proponuje uczniom dodatkowe przedmioty, w ramach lekcji?
 
Tak. Dzieci od trzeciej klasy mają obowiązkową informatykę, a w każdej klasie pionu młodszego odbywają się zajęcia z rytmiki i języka angielskiego oraz lekcje wychowania fizycznego na sali gimnastycznej z nauczycielami – specjalistami w-f.
Nie ma natomiast zajęć obejmujących drugi język obcy w klasach starszych. Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego w zwiększonym wymiarze godzin, finansowanym z budżetu gminy.
 
Proszę powiedzieć, jak wygląda w „lusowskiej” szkole kwestia świetlicy. Czy jest ona oddzielna dla uczniów młodszych i starszych?
 
Mamy dwie sale świetlicowe i korzystamy z osobnych pomieszczeń dla dzieci z zerówek. W każdej z nich – nad rozwojem i bezpieczeństwem dzieci czuwa po dwóch wychowawców. Zajęcia świetlicowe cieszą się dużym powodzeniem, są bardzo atrakcyjne, często odbywają się na świeżym powietrzu. Na 295 uczniów naszej szkoły, 180 dzieci uczęszcza do świetlicy.
 
Pani dyrektor, a co sądzi pani o drodze do szkoły (jej bezpieczeństwie) i dojazdach?
 
Uważam, że droga naszych uczniów do szkoły jest bezpieczna. Przybywa chodników, są autobusy szkolne, które dowożą i odwożą dzieci na miejsce pod opieką osoby dorosłej. Dzieci przez cały rok poznają zasady ruchu drogowego. Zawsze pomocą służą pracownicy Straży Gminnej oraz Policji. Cyklicznie w czerwcu organizowany jest w szkole Tydzień Bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w trakcie którego uczniowie klas IV zdają egzamin na kartę rowerową.
Przydałoby się jedynie rozbudować parking, gdyż coraz więcej uczniów dowożonych jest samochodami przez rodziców. W godzinach rannych jest duży tłok na parkingu i problem z bezpiecznym wysiadaniem dzieci.
 
A w jakich godzinach odbywają się lekcje?
 
Lekcje odbywają się od godziny 8:30 do godziny 15:00. Co ważne – godziny kursowania autobusów są dostosowane do planu lekcji.
 
Czy uczniowie szkoły podstawowej w Lusowie biorą udział w konkursach i olimpiadach?
 
Tak, i to bardzo chętnie. W międzynarodowym konkursie matematycznym ,,Kangur” nasz uczeń zdobył I miejsce. Tradycyjnie bierzemy udział w ,,Złotej Żabce”. W ubiegłym roku, w dziedzinie literatury i języka polskiego nasza uczennica znalazła się w gronie laureatów. Zdobyła X miejsce spośród 6 000 uczestników.
Dużym zainteresowaniem cieszą się wojewódzkie konkursy matematyczno-przyrodnicze i humanistyczne. Olimpiady to wyzwanie dla nauczycieli języka angielskiego czy historii. Tutaj też uczniowie wykazują się ogromną wiedzą. Dzieci uczestniczą w cyklicznych konkursach gminnych organizowanych przez każdą szkołę w oparciu o harmonogram i otrzymane na ich organizację fundusze gminne. Nasi uczniowie mają duże osiągnięcia sportowe, nie ma miejsca na wymienienie wszystkich sukcesów, a więc zapraszam do szkoły w celu obejrzenie trofeów zgromadzonych w gablotach przy sali gimnastycznej. Nie mogę pominąć udziału i osiągnięć w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich czy teatralnych. Wszystkie informacje znajdują się na stronie szkoły: www.splusowo.pl
 
Pani dyrektor, może dwa słowa o tegorocznych wynikach testów?
 
Oj, w dwóch słowach się nie uda. Nie są one dla nas najważniejszym wskaźnikiem pracy dydaktycznej, choć muszę przyznać, że były bardzo wysokie i to mnie cieszy. Dążymy do tego, aby wyniki rokrocznie utrzymywały się na wysokim poziomie i udaje nam się, są zawsze powyżej średniej krajowej, okręgu, powiatu i gminy. Nasza praca polega przede wszystkim na systematyczności, indywidualnym podejściu do każdego ucznia oraz specjalnie przygotowanych dodatkowych zadaniach obejmujących wszystkie kompetencje. Nie tylko rozwiązujemy testy, ale przede wszystkim stawiamy na ogólny rozwój ucznia i to już od zerówki. Dokumentujemy umiejętności dziecka, a informacje o poszczególnych wynikach, w zakresie 5 kompetencji (czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystania wiedzy w praktyce) przekazywane są rodzicom. To wspólnie z nimi prowadzimy dziecko przez pierwszy etap nauki, od którego tak naprawdę wszystko zależy, a nade wszystko dalsza droga edukacji młodego człowieka.
 
A jakie postulaty zgłaszają rodzice uczniów i jak są one realizowane?
 
Bardzo życiowe, ukierunkowane na dobro dziecka, czy ogólnie życia szkoły. Ostatnie postulaty dotyczyły zorganizowania kiermaszu książek oraz przedłużenia godzin pracy świetlicy. W miarę możliwości staramy się je wprowadzać w życie. Rodzice przekazują swoje sugestie podczas spotkań, które odbywają się raz
w miesiącu, nauczyciele zapisują je w karcie informacyjnej zebrań, w punkcie Rodzice. Często też zgłaszane są one do przedstawicieli Rady Rodziców, a następnie analizowane podczas posiedzeń prezydium z dyrekcją szkoły. Informacje wywieszamy na tablicach na korytarzu, udzielamy też odpowiedzi podczas kolejnego spotkania klasowego.
 
Pani dyrektor, a jakie są kompetencje Rady Rodziców?
 
Kompetencje Rady Rodziców wynikają z przepisów prawa oświatowego, z regulaminu Rady Rodziców oraz Statutu Szkoły. Cała aktywność i praca szkoły opiera się na kooperacji z Radą Rodziców. Współpraca układa się efektywnie. Dzięki współdziałaniu Dyrekcji i Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców możemy organizować bez liku atrakcji dla naszych pociech, między innymi wycieczki, festyny, wyjazdy, Dzień Dziecka, czy też ,,Wieczory Wigilijne” – to już tradycja naszej szkoły.
 
A czy można powiedzieć, że szkoła jest bezpieczna?
 
Uważamy, że nasza placówka jest bardzo bezpieczna. Potwierdzają to wyniki ankiet przeprowadzanych wśród rodziców / opiekunów i uczniów. Po raz trzeci bierzemy udział w kampanii „Szkoła bez przemocy”.
Cel - zwiększyć świadomość bezpieczeństwa u dzieci i dorosłych. Uczniowie muszą przestrzegać zasad specjalnego kodeksu oraz zapobiegać agresji. Wprowadziliśmy również cykl spotkań ze Strażą Gminną, policjantami z Tarnowa Podgórnego i z Komendy Miejskiej w Poznaniu. Ponadto braliśmy udział w akcji „Bezpieczna szkoła”, przy współudziale Wydziału Prewencji Policji. Nie spotkałam się dotąd z problemem nikotyny, alkoholu, narkotyków w szkole.
 
Czy szkoła w Lusowie jest monitorowana? A może zatrudniacie Państwo ochronę?
 
Tak, nasza szkoła jest monitorowana na zewnątrz. Nie zatrudniamy ochrony, gdyż nad bezpieczeństwem dzieci wewnątrz placówki czuwają pracownicy obsługi oraz nauczyciele.
 
A czy dzieci obowiązują identyfikatory?
 
Nie ma takiej potrzeby. Jesteśmy szkołą, w której wszyscy się znają. Uczniowie noszą mundurki z tarczą i bardzo ładnie w nich wyglądają, a wiele osób twierdzi nawet, że to zaszczyt utożsamiać się z naszą szkołą, między innymi poprzez strój.
 
Czy można powiedzieć, że wyposażenie placówki spełnia wymogi programowe?
 
Tak, w 100%! Staramy się na bieżąco doposażyć bibliotekę, uzupełniać pomoce dydaktyczne, tworzyć kąciki multimedialne, gdzie korzystanie z drukarki czy Internetu dostępne jest dla uczniów poza lekcjami, salkę do rytmiki i gimnastyki korekcyjnej, salę gimnastyczną, boiska oraz plac zabaw. W chwili obecnej wraz z Radą Rodziców, realizujemy ścieżkę zdrowia do zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego prowadzonych na świeżym powietrzu.
 
A jaki jest poziom komputeryzacji szkoły?
 
Jak przystało na szkołę znajdującą się w gminie Tarnowo Podgórne – wysoki. Mamy dwie sale komputerowe. Komputery znajdują się ponadto w bibliotece, pokoju nauczycielskim oraz na korytarzu w tzw. kąciku multimedialnym. Ponadto, szkoła posiada 2 sale audiowizualne z całkowitym zaciemnieniem, sprzęt multimedialny oraz przenośne telewizory.
 
Innowacje – duma każdej szkoły.
 
Dążenie do ulepszania procesu edukacyjnego to cel, który przyświeca wszystkim naszym aktywnościom. Stwarzamy dziecku takie warunki rozwoju, aby miało możliwość budowania poczucia własnej wartości i aby w przyszłości stało się osobą odpowiedzialną i kreatywną. Uczeń w naszej szkole jest zawsze w centrum – powinien rozwijać się według swojego rytmu i własnych możliwości.
Jedną z innowacji w naszej pracy jest wprowadzenie elementów glottodydaktyki, pozwalające na szybszy rozwój umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 
Czy dzieci mogą liczyć na ciepły posiłek w szkole?
 
Tak, przy szklance mleka lub ciepłej herbaty, uczniowie jedzą w stołówce drugie śniadanie. O godzinie 13:00 jest obiad, z którego korzysta około 80 dzieci. Posiłki dowożone są przez firmę cateringową.
 
Jaka jest procedura zwolnienia nauczyciela, na którego są skargi?
 
W sprawie procedury zwolnienie nauczyciela, odsyłam do zapisów zawartych w Ustawie o systemie oświaty oraz w Karcie Nauczyciela. W sprawach konfliktowych preferuję rozmowę, rozmowę i jeszcze raz rozmowę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Następnie sporządzana jest notatka, przyjęte zalecenia i określony czas na realizację wspólnie określonych działań. Do tej pory powyższa metoda sprawdza się. Pragnę zaznaczyć, że wszelkie uwagi traktowane są przeze mnie bardzo poważnie i zawsze dążę do ich wyjaśnienia.
 
A jakie działania szkoła podejmuje, w zakresie troski o zdrowie dzieci?
 
Działań ze strony nauczycieli jest wiele, ale najważniejsze to systematyczna realizacja programu wychowawczego i profilaktycznego. Otwieranie okien, zmiana obuwia, spożywanie posiłków w stołówce, a nie na korytarzu w biegu, dzięki funduszom rodziców dostępność wody do picia w salach lekcyjnych, częste przerwy na świeżym powietrzu, zajęcia na boisku, placu zabaw, estetyka toalet, wyjazdy na basen, gimnastyka korekcyjna, nieodpłatne badania prowadzone przez specjalistów (dziękujemy!) – to niektóre dodatkowe działania podejmowane w naszej szkole. Do wzrostu uczniów dostosowujemy odpowiednio ławki. Na korytarzach mamy specjalne linijki, gdzie dzieci są mierzone. Do moich zadań należy również zapewnienie dobrego oświetlenia w salach. W szkole funkcjonuje także gabinet higienistki, gdzie ważymy dzieci i ich tornistry. Zakupujemy szafki-kartony, gdzie dzieci pozostawiają swoje przybory w celu odciążenia plecaków. Realizujemy ścieżkę prozdrowotną. Niestety, na terenie placówki nie ma gabinetu stomatologa.
 
A co z telefonami komórkowymi? Czy są one problemem w szkole?
 
Nie mamy takiego problemu. W statucie szkoły, są jasno określone zasady korzystania z telefonów komórkowych. Podczas lekcji nie wolno ich wyciągać – korzystanie jest dozwolone w wyznaczonych miejscach i czasie.
 
Jak finansowana jest szkoła?
 
Szkoła finansowana jest z budżetu gminy Tarnowo Podgórne, która część środków otrzymuje jako subwencję z MEN-u. My ze swojej strony, wraz z Radą Rodziców, staramy się pozyskiwać środki dodatkowe. Między innymi poprzez zabawy szkolne, udział w „Dożynkach u księdza za płotem”, gdzie wystawiamy swoje plony. Zabiegamy także o sponsorów, następnie w dowód wdzięczności organizujemy Dzień Sponsora i Dzień Niezapominajki, tak by jedni nie zapomnieli o drugich :)
 
Jaki jest system nagród motywujących dla nauczycieli?
 
Istnieje regulamin Rady Gminy, który określa przydział dodatku motywacyjnego dla nauczyciela. Zróżnicowanie dodatku leży w mojej gestii w oparciu o wewnętrzny regulamin.
 
Jakie są zasady doboru kadry nauczycielskiej i czy rodzice mają na to wpływ?
 
Kwestią podstawową jest spełnianie wymogów formalnych przez kandydatów na nauczycieli naszej szkoły. Pragnę współpracować z nauczycielami kreatywnymi, zaciekawionymi uczniem, którzy pozwalają mu się wypowiadać, tworzyć, ogólnie mówiąc rozwijać; którzy chcą i potrafią słuchać uczniów. Ważne jest także dopasowanie się kandydata do kultury pracy w naszej szkole. Zwracałam się również o pomoc do rodziców w pozyskaniu nauczycieli do nauki języków obcych czy plastyki.
 
A czy szkoła brała udział w programach ogólnopolskich, typu „Szkoła z klasą”?
 
Nasza szkoła uczestniczyła i nadal uczestniczy w wielu programach i projektach ogólnopolskich czy regionalnych. Dyplomy, podziękowania są wyeksponowane w holu szkoły. Bardzo dużym projektem i dumą wszystkich była „Szkoła Marzeń” - projekt edukacyjny „Z tradycją w przyszłość” związany z obrzędowością regionu. Pozyskaliśmy wówczas 84 000 zł na jego realizację. Obecnie uczestniczymy w projekcie ,,Opowiem Ci o wolnej Polsce”, ,,Śladami Powstania Wielkopolskiego”, ,,Wszechstronność wykorzystania przyrody w życiu codziennym”, programie „Szkoła bez przemocy”.
 
Pani dyrektor, jakie są plany rozwoju szkoły i czego dotyczą?
 
Plan rozwoju dostosowany jest do zmian prawa oświatowego, przyjęcie do szkoły 5 i 6-latków, zmiana podstawy programowej. Dużym zadaniem, rozłożonym w czasie, jest przygotowanie uczniów do egzaminu z języka obcego w gimnazjum. Chcemy również, żeby nasi uczniowie nauczyli się pływać, organizujemy wyjazdy na basen; żeby dobrze grali w szachy, gdyż ta umiejętność uczy koncentracji; pięknie tańczyli, prowadzili konwersacje, autoprezentacje, gdyż są to umiejętności dzisiejszych i przyszłych czasów. Plany rozwoju szkoły dotyczą także jej rozbudowy, ponieważ grozi nam dwuzmianowość.
 
Czy szkoła jest przystosowana do przyjęcia sześciolatków?
 
Tak, jest przystosowana pod kątem pomocy dydaktycznych, terenu przyszkolnego oraz fachowości nauczycieli.
 
A na ile zmian pracuje szkoła?
 
W tej chwili, na jedną, ale jak już wspomniałam, być może w przyszłym roku będzie się to musiało zmienić.
 
Pani dyrektor, a co z punktowym systemem oceny zachowania? Czy sprawdził się w lusowskiej szkole?
 
Tak, sprawdza się. Jest ewaluowany z uczniami i rodzicami, i rokrocznie, na początku września zasady są wklejane do dzienniczka. Każdy punkt stawiany uczniom w bieżącym roku szkolnym jest dokładnie z nimi omawiany.
 
A jakie są inwestycje szkoły?
 
W chwili obecnej wraz z rodzicami planujemy rozbudowę szkoły – stworzenie osobnego segmentu dla pionu młodszego i starszego. Wystosowaliśmy już pismo do Rady Gminy i teraz czekamy na przychylność władz Gminy, aby uwzględniono naszą szkołę w planach. Nasza szkoła była budowana na 150 osób, a w tej chwili jest tu 300 uczniów...
 
Bardzo dziękuję za rozmowę
Małgorzata Wereszczyńska
 
 
 
 

 

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama