Sesja Rady Gminy

XL sesja Rady Gminy Tarnowo Podgórne odbędzie się 11 grudnia o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy. Porządek obrad będzie wyglądał następująco:

 

 
1.Otwarcie sesji
 
2.Stwierdzenie quorum radnych
 
3.Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 6 i 20 listopada 2012r.
 
4.Przyjęcie porządku obrad
 
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
 
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 1
 • zmiany uchwały o budżecie Gminy na 2012 rok – projekt 2
 • zatwierdzenie taryf Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP – KOM dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – projekt 3
 • zatwierdzenia Planu Inwestycyjnego na lata 2013 – 2015, rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 4
 • podziału Gminy Tarnowo Podgórne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych – projekt 5
 • określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso pobierane przez niektórych inkasentów – projekt 6
 • przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą „Trasy Rowerowe EuroVelo” - projekt 7
 • nadania nazwy ulicy – projekt 8
 • nadania nazwy ulicy – projekt 9
 • zmiany nieruchomości – projekt 10
 • zezwolenia na przekazanie Sołectwu Jankowice części nieruchomości – projekt 11
 • zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą – projekt 12
 • zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą – projekt 13
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Swadzim – fragment ul. Wysogotowskiej – projekt 14
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych w Tarnowie Podgórnym – część południowa – projekt 15
 • przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – część południowa – projekt 16
 • przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – część centrum – projekt 17
 • rozstrzygnięcia skargi na działalność Wójta Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 18
 
6.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
 
7.Interpelacje radnych oraz wolne głosy i wnioski
 
8.Zakończenie obrad
Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama