Opłaty za śmieci na działkach ROD

Osoby zamieszkujące na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych  ponoszące opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych na podstawie deklaracji złożonej bezpośrednio do Związku SELEKT muszą wystawiać swój pojemnik na odpady komunalne i worki do segregacji w miejscach zbiorowego magazynowania odpadów komunalnych ROD w dniu wywozu (zgodnie z harmonogramem); pełna treść informacji SELEKT tutaj

Źródło;tarnowo-podgorne.pl

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama