Sprawdź swoje gminazjum

Trzyletnie wskaźniki EWD dla gimnazjów

Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej: Trzyletnie wskaźniki EWD dla polskich gimnazjów zostały opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na stronie http://cke.scholaris.pl/

Bardzo dobry wynik uzyskało gimnazjum w Baranowie, które jak wynika z wykresu uzyskało w tym badaniu status "szkoły sukcesu".

Niestety gimnazjum w Tarnowie Podg. wypadło już dużo gorzej.

 

Wskaźnik EWD (edukacyjna wartość dodana) jest źródłem informacji o gimnazjach znajdujących się w całej Polsce. Mówi o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniów w porównaniu do gimnazjów w całej Polsce, przedstawiając je w graficzny sposób.

Wskaźnik EWD pozwala w sposób bardziej obiektywny ocenić daną placówkę ponieważ w w metodzie ujęto wyniki egzaminów (określany jako stanin) i obliczono też efektywność nauczania. W ten sposób łatwiej umieścić interesującą nas szkołę na mapie polskiego szkolnictwa.

EWD to miary komplementarne, łącznie dają pełniejszy obraz szkoły. Jednoczesne ich uwzględnienie pozwala wyróżnić 5 głównych typów gimnazjów:
 

1.Szkoły neutralne. Gimnazja, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność.
2.Szkoły sukcesu. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania.
3.Szkoły wspierające. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności.
4.Szkoły wymagające pomocy. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania.
5.Szkoły niewykorzystanych możliwości. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania.
Przed skorzystaniem z zamieszczonej na stronie wyszukiwarki dzięki której można znaleźć dane gimnazjum, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją wyjaśniającą, w jaki sposób odczytuje się wykresy.

Więcej na stronie http://www.cke.edu.pl/

 

Gimnazjum w Baranowie:

Część humanistyczna


 

Część matematyczno-przyrodnicza

 

Gimnazjum w Tarnowie Podg.

Częsć humanistyczna

 

Część matematyczno-przyrodnicza

Miejscowość: 
Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama