Stare przedszkole cały czas puste!

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza czwarty przetarg ustny ograniczony na dzierżawę budynku po byłym przedszkolu w Przeźmierowie, który odbędzie się w najbliższy poniedziałek,17 grudnia br. o godz. 12:00 w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 115.

 
Wadium w kwocie 800zł należy wnieść najpóźniej do 12 grudnia br. na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441. W przetargu może uczestniczyć tylko osoba, która osobiście wpłaciła wadium.
 
Przypominamy, że do najmu przeznaczona jest część budynku o łącznej powierzchni 360,29m2 w tym: parter o pow. 284.70m2 z wyłączeniem klatki schodowej, część piętra o powierzchni 62.20m2, część piwnicy o pow. 13,39m2 wraz z gruntem pod budynkiem o pow. 335m2.
 
Obiekt proponowany jest do zmiany funkcji na cele usług medycznych z przeznaczeniem do wynajęcia dla podmiotu świadczącego usługi w zakresie ochrony zdrowia, który zobowiąże się do świadczenie usług w całym okresie trwania dzierżawy (10 lat) co najmniej trzech specjalistów z poniższej listy: alergolog, chirurg ogólny, dermatolog, kardiolog, laryngolog, okulista, ortopeda, pulmonolog, reumatolog, internista, pediatra, ginekolog, neurolog.
Miejscowość: 
Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama