Kandyduj do Młodzieżowej Rady Gminy!

Masz pomysł na rozwiązanie problemów młodzieży w naszej gminie? Chciałabyś reprezentować swoich kolegów i koleżanki, mówić ich głosem w sprawach dla Was ważnych? Kandyduj do Młodzieżowej Rady Gminy! Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłosił wybory do Młodzieżowej Rady Gminy oraz powołał Gminną Komisję Wyborczą  (zarządzenie nr 154/2016 z dnia 7 września 2016 roku).

Młodzieżowa Rada Gminy liczyć będzie 16 członków.

Młodzieżowa Rada Gminy ma charakter konsultacyjny do jej zadań należy:

- Inspirowanie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży gminy Tarnowo Podgórne.

- Reprezentowanie interesów  młodzieży wobec instytucji samorządowych, rządowych 
i pozarządowych.

- Konsultowanie spraw ważnych dla młodzieży gminy Tarnowo Podgórne z władzami Gminy.

- Utrzymywanie więzi z młodzieżą  gminy  Tarnowo Podgórne  i  informowanie  jej  o  pracy 
organów i jednostek organizacyjnych gminy.

- Przekazywanie Radzie Gminy Tarnowo Podgórne stanowiska grup miejscowej młodzieży 
w  sprawach dla nich ważnych.

- Nawiązywanie współpracy  z młodzieżą  gmin partnerskich.

Kalendarium wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy.

Ogłoszenie wyborów następuje 14 września 2016 r. poprzez zamieszczenie niniejszej informacji w miesięczniku „Sąsiadka – Czytaj”, rozplakatowanie na terenie Gminy oraz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 29 września 2016r.

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Biuro Rady Gminy p. Katarzyna Pawłowska 
ul. Poznańska 96 (Budynek B Urzędu Gminy pok. 14) w godzinach pracy Urzędu.

Kandydatami do MRG Tarnowo Podgórne mogą być osoby stale zamieszkujące na terenie Gminy w wieku od 14 do 19 lat.

Kandydaci powinni zgłosić swoją kandydaturę wraz z listą minimum 15 podpisów popierających osób.

Wybory odbędą się 27 października 2016 r. w godzinach od 10.00 do 20.00 w siedzibie Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym oraz Gimnazjum w Baranowie.

Zgodnie ze Statutem MRG przyjętym Uchwałą Nr XXX/436/2016 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 lipca 2016 roku na terenie Gminy utworzone są dwa okręgi wyborcze. Okręg nr 1 – Tarnowo Podgórne obejmujący miejscowości: Batorowo, Góra, Ceradz Kościelny, Jankowice, Kokoszczyn. Lusowo, Lusówko, Rumianek, Sady, Swadzim, Sierosław, Tarnowo Podgórne.

Okręg nr 2 – Baranowo obejmujący miejscowości: Baranowo, Chyby, Przeźmierowo, Wysogotowo.

W każdym okręgu są dwie listy wyborcze.

Lista nr 1 dotyczy kandydatów z Gimnazjum,

Lista nr 2 dotyczy pozostałej młodzieży do lat 19.

Niezbędne druki do przeprowadzenia wyborów stanowią załączniki do Zarządzenia nr 154/2016 i będą dostępne na stronie internetowej Gminy, w Biurze Rady Gminy (ul. Poznańska 96, pok. 14) oraz w sekretariatach Gimnazjum w Baranowie i Tarnowie Podgórnym.

Dokumenty do pobrania na stronie gminy TUTAJ>>

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama