Nabór do tarnowskiego LO

Od 12 maja do początku lipca – gimnazjaliści składają wnioski do liceów, techników lub szkół zawodowych. Jak to przebiega w tarnowskim LO?

Nabór do liceum odbywa się w systemie elektronicznym, przy pomocy strony:

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/?service=page/eduHighInfo:Home 

Każdy absolwent gimnazjum może wybrać maksymalnie 3 szkoły i ułożyć je wg preferencji: szkoła pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru. Każdy może wskazać dowolną liczbę klas.

 

W roku szkolnym 2015/16 LO w Tarnowie Podgórnym, ul Poznańska 118 – utworzy 2 klasy pierwsze dla 60. uczniów. Proponuje następujące profile:

– humanistyczny, wzbogacony zajęciami z wiedzy o filmie i teatrze,

– politechniczny, wzbogacony zajęciami z praktycznego programowania (algorytmika).

Czym wyróżnia się LO w Tarnowie Podgórnym? – zapytaliśmy dyrektora placówki Pawła Smolibockiego.

Uczniowie i rodzice podkreślają w ankietach, że szkoła jest mała a w związku z tym bardziej bezpieczna i kameralna. Nauczyciele dobrze znają swoich podopiecznych i trudno ukryć się w tłumie. Uczniowie są traktowani podmiotowo a o ich sprawy troszczy się bardzo aktywnie działający samorząd uczniowski.

Dbamy o dobry poziom nauczania i staramy się wzbogacić ofertę edukacyjną. W bieżącym roku szkolnym podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, na mocy którego uczniowie o zainteresowaniach humanistycznych biorą udział w zajęciach uniwersyteckich. Podobną umowę podpiszemy w czerwcu z Wydziałem Biologii, w tym wypadku współpraca trwa już od kilku lat.

Jaki kierunek studiów najczęściej wybierają absolwenci LO?

Nie można wskazać preferowanego przez absolwentów kierunku studiów. W ostatnich latach absolwenci najchętniej wybierali różne kierunki na Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym i UAM.

 

Czy tarnowska szkoła jest bezpieczna?

Liceum ma wewnętrzny system monitoringu. Organizujemy warsztaty prowadzone przez zewnętrznych trenerów dotyczące zagrożeń związanych z narkotykami i alkoholem oraz wybranych zagadnień związanych z Internetem. Szkoła uczestniczy w programie Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącym znajomości prawa. Realizujemy zapisy Programu Profilaktyki, zapewniamy pomoc psychologiczną – powiedział dyrektor placówki.

Liceum tarnowskie istnieje od września 2002. Od tego czasu ukończyło je ok. 500. absolwentów, z których co roku 70-80% podejmuje studia.

Szkoła prowadzi wymianę zagraniczną uczniów, ze szkołą w Templin – Niemcy.

 

Zdawalność matur w placówce, w roku 2014 wyniosła 90%.

Wyniki wypadły następująco:

– j. polski, p. podstawowy - 52,7%

– j. angielski, p. podstawowy - 70,8%

– matematyka, p. podstawowy - 44,4%

 

Dojazd do tarnowskiego LO możliwy jest: od strony Poznania autobusem TP-BUS, linii 01 z Ogrodów. Od strony Kaźmierza autobusem EURO-BUS, zaś od Pniew – autobusem PKS.

LO oferuje bardzo dobre warunki do nauki: nowocześnie wyposażone gabinety przedmiotowe i zaplecze sportowe o wysokim standardzie (hala sportowa, siłownia, sala fitness, korty tenisowe, boiska tartanowe do piłki ręcznej i koszykówki, bieżnia tartanowa i skocznia w dal). Szkoła posiada też bufet i bibliotekę.

Liceum jest wojewódzkim koordynatorem międzynarodowego konkursu „Matematyka bez granic”, organizowanego dla klas trzecich gimnazjum i pierwszych liceum.

Również projekt „Świat jest teatrem”, koordynowany jest przez tarnowskie liceum.

Szkoła proponuje młodzieży koła zainteresowań, takie jak: teatralne, miłośników języka polskiego, hiszpańskiego, matematyczne, ekologiczne, informatyczne (robotyka), SKS – piłka siatkowa i koszykówka oraz prężny Klub Wolontariatu.

Wyniki rekrutacji tarnowskie LO wywiesi w piątek 3 lipca. Do 7 lipca należy potwierdzić zamiar nauki w szkole, dostarczyć oryginał świadectwa oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu.

8 lipca szkoła ogłosi listę przyjętych kandydatów.

JR

Miejscowość: 
Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama