Nabór na Kierownika Gospodarczego

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze – KIEROWNIK GOSPODARCZY w wymiarze 0,5 etatu. Informacje na temat wymaganych dokumentów oraz zakresu wykonywanych obowiązków znajdują się pod wskazanym adresem:www.spck.pl/aktualnosci.html

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym ul. Jankowicka 22 w godzinach 08:00 – 14:00 lub przesłać na adres szkoły w zamkniętej kopercie (opisanej imieniem, nazwiskiem, adresem do korespondencji i nr tel.) z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownicze – Kierownik Gospodarczy w Szkole Podstawowej w Ceradzu Kościelnym” do 10 października 2012r. 

Miejscowość: 
Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama