Przebieg spotkania w sprawie nowej szkoły w Baranowie

24 kwietnia w auli gimnazjum w Baranowie, wójt Tadeusz Czajka zorganizował zebranie w sprawie powstania szkoły podstawowej w Baranowie.

Spotkanie było podzielone na trzy części. Rozpoczął je wójt, który tytułem wstępu przedstawił  sytuację demograficzną na terenie gminy, szczególnie w Baranowie, w którym przez ostatnie 5 lat przybyło 50 osób i Chybach 101 osób (dane dotyczą tylko osób zameldowanych). Tadeusz Czajka omówił też lokalizację Akademii Pitagorasa, a także ewentualnego umiejscowienia nowej szkoły budowanej przez gminę. 

Akademia Pitagorasa - szkoła publiczna

W dalszej części pani Joanna Cebernik przedstawiła plany dotyczące budowy i rozwoju szkoły prowadzonej przez siebie Akademii Pitagorasa, która od września uzyska status szkoły publicznej. Pani Cebernik zadeklarowała, iż 1 września powstanie szkoła zbudowana z 32 modułów kontenerowych czyli 7 klas lekcyjnych przy ulicy Platynowej w Baranowie. W szkole powstaną 3 klasy I, 2 klasy II, jedna klasa III i jednak klasa IV. Razem 7 klas po max. 20 uczniów. W chwili obecnej zapisane jest 130 dzieci, powstała również lista rezerwowa, na którą zapisali się chętni. Zapisane dzieci to nie tylko dzieci z obwodu szkolnego w Przeźmierowie ale również dzieci z innych miejscowości. Dyrektorka nowej placówki zarysowała plany programowe, rozwiązania dydaktyczne, pedagogice daltońskiej, które zamierza realizować w szkole. O funkcjonowaniu obecnej szkoły pisaliśmy tutaj >>

Szkoła publiczna samorządowa - prywatna. Podobieństwa i różnice

Następnie I zastępca wójta Ewa Szkurat – Noszczyńska zapoznała zebranych z tym, co budzi najwięcej wątpliwości, a mianowicie różnicami między publiczną szkołą prowadzoną przez gminę a szkołą prowadzoną przez prywatnego operatora, w tym przypadku panią Joannę Cebernik.

Pani wójt podkreśliła, że różnice są niewielkie. Większość przepisów i zasad obowiązuje w obu formach funkcjonowania szkół: bezpłatne nauczanie, rekrutacja, ocenianie, program nauczania, klasyfikacja, promowanie uczniów, Rady Rodziców, nadzór pedagogiczny, podstawa programowa, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia pozalekcyjne itd.

Najważniejsze różnice

W szkole prowadzonej przez prywatnego operatora:

- nie ma konkursu na dyrektora 

- nie ma obowiązku stworzenia obwodu dla szkoły, jednak jeśli dyrektor wystąpi z takim wnioskiem, gmina może go utworzyć

- Nauczyciele mogą być zatrudniani na umowę o pracę lub umowę zlecenie Obowiązuje ich tym samym inny czas pracy. Przy zatrudnieniu nauczycieli nie trzeba stosować wszystkich zapisów karty nauczyciela, co jak podkreślała pani wójt nie znaczy, że karta nie obowiązuje wcale, obowiązują zapisy o możliwości awansu zawodowego, kwalifikacjach  nauczyciela itd.

Finasowanie szkoły

Szkoła otrzyma dotację z budżetu gminy -  wynosi ona 100% wydatków bieżących , które są ponoszone na ucznia w szkołach w gminie. W skład tych wydatków wchodzą:

- wynagrodzenia, szkolenia, delegacje

- dowożenie, opłaty do obiadów, świetlice szkolne

- wyjazdy letnie, pomoc dla uczniów

- drobne remonty

* W dotacji nie ma budżetu na duże remonty i budowy.

873,30zł – to kwota miesięcznej dotacji, którą otrzyma szkoła w Baranowie i jest to taka sama kwota, która idzie za uczniem w każdej szkole w gminie. Wynika ona z podziału kwoty przeznaczonej w budżecie gminy na oświatę (w tym subwencja oświatowa) przez ilość dzieci w gminnych placówkach.

Dyskusja

Z dyskusji, która rozpoczęła się po oficjalnych wystąpieniach mogliśmy dowiedzieć się od pani Cebernik;

 - dowóz dzieci będzie możliwy, odbyły się rozmowy z prezesem TP Bus w tej sprawie

- w tej chwili przygotowany jest teren pod postawienie kontenerów, doprowadzenie łączy itd. Kontenery pojawią się na działce na początku lipca, ich złożenie zajmie ok. 10 dni roboczych

- zajęcia fizyczne będą odbywać się w ogrzewanym namiocie

- obiady będą dowożone do szkoły – catering, zajęcia świetlicowe będą odbywać się w klasach. Plan dnia w szkole dostępny tutaj >>

Burzliwą dyskusję wywołała kwestia pedagogiki daltońskiej proponowana przez panią Cebernik. Tutaj szczególnie kadra nauczycielska dopytywała jak metoda ta będzie funkcjonować w klasach 4-6, jak w związku z tym dzieci będą oceniane oraz czy dzieci poradzą sobie później z przejściem do gimnazjum.

Wątpliwości budziła również jakość kadry nauczycielskiej. Dopytywano jacy nauczyciele wybiorą gorszą formę zatrudnienia, czy dyrektorka nie obawia się dużej rotacji wśród nauczycieli. Pani Cebernik przypomniała, że jest przecież sporo nauczycieli pozostających bez pracy, a jej oferta jest alternatywą i możliwością podjęcia pracy w swoim zawodzie.

Zapytana o teren wokół szkoły, która powstaje na polu pani Cebernik zadeklarowała utwardzenie terenu, dzieci będą mogły korzystać z placu zabaw, który w pobliżu ma wybudować gmina.

Wiele pytań kierowano do wójta. Zebrani chcieli wiedzieć czy gmina będzie wspierać projekt pani Cebernik tak aby szkoła na pewno ruszyła we wrześniu, a jeśli tak to w jaki sposób? Powtarzało się najważniejsze pytanie; o plany budowy szkoły w Baranowie, kiedy to nastąpi? Czy do nowej szkoły przeprowadzi się już funkcjonująca Akademia Pitagorasa, czy powstanie tam szkoła samorządowa, a Akademia Pitagorasa pozostanie szkołą prywatną?  

Wójt zadeklarował, że budowa tradycyjnej, murowanej szkoły jest możliwa za 3 lata, realna data to wrzesień 2018 roku. W tym roku gmina ma zabezpieczony budżet (1,5 mln) na zakup terenu. Jeśli udadzą się, obecnie prowadzone rozmowy z Uniwersytetem Przyrodniczym. Szkoła powstanie na ich terenie, przy ulicy Szamotulskiej, mniej więcej na wysokości Agrobexu, po prawej stronie jadąc w stronę Przeźmierowa.

Na pytanie; czy to szkoła Pitagorasa przeniesie się do nowego budynku wybudowanego przez gminę czy powstanie szkoła prowadzona przez samorząd nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Wójt proponuje wrócić do tej rozmowy w późniejszym terminie, chce aby to rodzice zdecydowali, czy chcą przenieść funkcjonującą już szkołę prowadzoną przez panią Cebernik czy powołać nową, samorządową.

Ta sprawa wzbudziła na sali spore emocje; z jednej strony rodziców, którzy chcieli wiedzieć czy ich dzieci będą mogły kontynuować naukę w tym samym środowisku, a z drugiej strony nauczycieli i dyrekcji innych  szkół, którzy mają wątpliwości czy zastosowanie nowej formy prowadzenia szkoły, innej niż we wszystkich szkołach w gminie, jest uzasadnione i przyniesie pozytywne skutki.

O wszystkich kwestiach związanych ze szkołą będziemy informować na bieżąco.

DB

Miejscowość: 
Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama