Trwa nabór do przedszkoli!

Osoby, które chcą zgłosić swoje dziecko do przedszkola, muszą skorzystać ze strony internetowej:www.nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne

Tu należy wybrać przycisk „Twoje podanie” i stopniowo wypełniać pojawiające się formularze (na początku należy wskazać trzy placówki – od najbardziej preferowanej, potem wpisać dane dziecka).

Wypełniony elektronicznie wniosek (kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola) należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów. W przypadku braku złożenia wniosku (karty zgłoszenia dziecka do przedszkola) w przedszkolu pierwszego wyboru, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

Terminy rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017

Od 22 lutego do 29 lutego 2016 r. – pobranie i złożenie deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola (tylko dla dzieci uczęszczających już do danego przedszkola).

Od 8 marca do 29 marca 2016 r. – wydawanie i przyjmowanie wypełnionych Kart Zgłoszenia Dziecka (wniosków), wraz z wymaganymi dokumentami.

Od 4 kwietnia do 11 kwietnia 2016 r. – Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

13 kwietnia 2016 r. – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 14 kwietnia do 19 kwietnia 2016 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia.

22 kwietnia 2016 r. – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Źródło; tarnowo-podgorne.pl

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama