Uwaga! Terminy rekrutacji do szkół i przedszkoli

 

 

 

 

 

 

 

 REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY TARNOWO PODGÓRNE

Pkt Określenie czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
1 Pobranie i złożenie deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do danego przedszkola, od 20 – 22 marca -----------
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 30 marca –

10 kwietnia

 od 12  - 14 czerwca
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 12 – 19 kwietnia

od 19 - 20 czerwca
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

5 maja

 

21 czerwca
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia od 8 do 12 maja od 20 - 23 czerwca
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 15 maja 26 czerwca

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY TARNOWO PODGÓRNE

Pkt Określenie czynności Termin rekrutacji Termin postępowania uzupełniającego
1

Złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 3 do 10  kwietnia od 7 do 13 czerwca
2 Weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 149 ust.7 ustawy od 11 do 14 kwietnia od 14 do 20 czerwca
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 28 kwietnia 5 lipca
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 4 do 9 maja od 6 do 11 lipca
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 11 maja 13 lipca

 

 

Info: tarnowo-podgorne.pl

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama