Ważne informacje dla rodziców

Trwają prace nad przygotowaniem zasad rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz pierwszych klas szkół podstawowych, zgodnych z nowymi przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 7). Szczegółowe zasady zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do końca lutego 2014 roku, na stronach internetowych szkół i przedszkoli. Rekrutacja do wszystkich publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych rozpocznie się 3 marca 2014 roku.

Przedszkola

Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dotyczy wszystkich pięciolatków bez względu na to, czy chodziły wcześniej do przedszkola, czy nie. W roku 2013 ten obowiązek dotyczy dzieci z rocznika 2009.

Od roku 2014 zapisy dzieci do przedszkoli będą prowadzone z wykorzystaniem systemu komputerowego. Dokumenty do rekrutacji – „Deklaracja” oraz „Karta Zgłoszenia Dziecka” – będą dostępne na stronach internetowych przedszkoli w zakładce „Nabór” lub do odbioru w publicznych przedszkolach (w godzinach otwarcia placówek).

Z momentem rozpoczęcia rekrutacji na rok szkolny 2014/2015, na stronie internetowej każdego przedszkola w zakładce „NABÓR” rodzice będą mogli poznać ofertę przedszkoli, wypełnić podanie „Kartę Zgłoszenia Dziecka”o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz sprawdzić wyniki rekrutacji.

 

Oddziały przedszkolne

Zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Tarnowo Podgórne z obwodów szkół odbywać się będą w godzinach pracy sekretariatów szkół w terminie od 3 do 31 marca 2014 roku.

Dzieci urodzone w miesiącach od lipca do końca grudnia w2008 roku zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są automatycznie. W celu dokonania zapisu należy przedstawić akt urodzenia dziecka, dowód osobisty rodzica oraz PESEL dziecka.

 

Dzieci urodzone w miesiącach od stycznia do końca czerwca 2008 roku, od 1 września 2014 rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Jeżeli dziecko nie uczęszczało do oddziału przedszkolnego wdanej szkole, to rodzic ma obowiązek w terminie od 3 do 31 marca 2014 roku zapisać dziecko do pierwszej klasy wybranej szkoły podstawowej.

Żródło;tarnowo-podgorne.pl

 

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama