W czwartek rozstrzygnięcie w sprawie OOU!

11 października o godzinie 11.00 w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym zapadnie wyrok w sprawie zaskarżenia uchwały podjętej przez Sejmik Wielkopolski o utworzeniu Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu wniesionej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa – Nasze Małe Ojczyzny. Wyrok jest bardzo istotny dla samorządu województwa, Portu lotniczego i oczywiście mieszkańców objętych strefą, ponieważ może zmienić wszystkie dotychczasowe ustalenia w tej sprawie.

 
Zdaniem Stowarzyszenia, a co za tym idzie mieszkańców, których Stowarzyszenie reprezentuje, uchwała podjęta przez Sejmik w dniu 30 stycznia 2012 roku jest niezgodna z zapisami zawartymi w decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Jak podkreśla prezes Stowarzyszenia Leszek Wardeński rozbieżności w zapisach są bezsporne i przyznaje to nawet Urząd Marszałkowski.żnica poglądów Stowarzyszenie i Urzędu Marszałkowskiego polega na tym, że Stowarzyszenie uważa, iż uchwała musi być zgodna z decyzją środowiskową (bo na jej podstawie jest wydawana), a Marszałek uważa, że samorząd wojewódzki może zawrzeć odmienne zapisy.
 
Samorząd, jak i wszystkie inne osoby, są związane decyzją środowiskową, która jest podejmowana w skomplikowanym procesie decyzyjnym z udziałem społeczeństwa. Każda zmiana takiej decyzji wymaga przeprowadzenia ponownego postępowania z oceną oddziaływania na środowisko i oczywiście przy udziale społeczeństwa. Z tego powodu zdaniem zarządu Stowarzyszenia uchwała sejmiku jest niezgodna z prawem.
 
Trudno w tej chwili przewidzieć jakie konkretne działania musiałyby zostać podjęte przez władze sejmiku, gdyby Sąd przychylił się do wniosku Stowarzyszenia. Zależy to od treści wyroku. Stawka w tej grze jest bardzo wysoka, ponieważ z jednej strony chodzi o działanie lotniska a z drugiej o odszkodowania dla mieszkańców strefy.
 
 
DB
 
 
 
 
 
Miejscowość: 
Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama