Kogo wybrać? Lista nr 18

Dzisiaj na nasze pytania odpowiedział kolejny, czteroosobowy Komitet Wyborczy Wyborców założony przez mieszkańców naszej gminy, kandydujących do Rady Gminy. 

Komitet Wyborczy Wyborców  Macieja Wasielewskiego - lista nr 18

W jaki sposób powstał Państwa Komitet?

Gminę Tarnowo Podgórne od lat charakteryzuje dynamiczny rozwój i nowoczesność. Jednakże potrzeby mieszkańców coraz częściej schodzą na dalszy plan i nie są na pierwszym miejscu w działaniach władz naszej Gminy. Chcąc w dalszym stopniu umacniać pozycję Tarnowa Podgórnego, nie pozostając głuchymi na potrzeby lokalnych mieszkańców, postanowiliśmy kandydować na Radnych Gminy Tarnowo Podgórne – taka idea legła u podstaw naszego kandydowania, a ponieważ jako wieloletni mieszkańcy Tarnowa znamy się osobiście, połączyliśmy siły i wspólnie stworzyliśmy Komitet Wyborczy Wyborców. Historia, ludzie, idee, którym Państwo hołdują, dotychczasowe osiągnięcia, sukcesy, załatwione sprawy, aktywność społeczna kandydatów na radnych.

Jesteśmy młodymi i ambitnymi osobami, niezależnymi i zdeterminowanymi w dążeniu do celu, jakim jest dla Nas dobro wszystkich zamieszkujących naszą „małą ojczyznę”. Nasz Komitet został stworzony przed wyborami samorządowymi 2014, także osiągnięcia, załatwione sprawy i sukcesy Komitetu Wyborczego Wyborców, jako ogółu, jeszcze przed nami. Jednakże indywidulanie każdy z kandydatów może pochwalić się wieloma osiągnięciami

Do Rady Gminy Tarnowo Podgórne zgłosiliśmy czterech kandydatów w czterech okręgach:

Wójtowicz Paweł, Okręg nr 9 – urodzony w 1979 roku; od wielu pokoleń związany z Gminą Tarnowo Podgórne; prywatny przedsiębiorca od ponad 20 lat; członek Stowarzyszenia Miłośników Starych Samochodów i Motocykli Mikrus; członek rady sołeckiej w Lusówku, który bierze aktywny udział w licznych działaniach rady.

Pielucha Rafał, Okręg nr 18 – ma 24 lata; jeden z organizatorów zbiórek na renowację mogił powstańców wielkopolskich na terenie naszej Gminy; wspomaga akcje niebiesko-biały Mikołaj, zbiórki żywności dla kresowiaków, artykułów szkolnych dla dzieci. Przez pewien czas pisał do informatora GOK „Sezam” w Tarnowie Podgórnym – „Tarnowa Kultura”. W ramach swojej działalności muzycznej grywa charytatywne koncerty i odwiedza domy dziecka w województwie wielkopolskim

Lis Anna Maria, Okręg nr 20 – ma 30 lat; od wielu pokoleń związana z Tarnowem Podgórnym - współpracuje z lokalnymi organizacjami w zakresie imprez sportowo-rekreacyjnych; członek Gminnego Klubu Sportowego Tarnovia Tarnowo Podgórne; jest sędzią funkcyjnym w Wielkopolskim Związku Koszykówki;

Wasielewski Maciej Stanisław, Okręg nr 21 – ma 30 lat; pochodzi z rodziny od wielu lat związanej z Tarnowem Podgórnym; kandydat do Rady Powiatu w Wyborach Samorządowych 2010 (okręg gmin Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las); wspiera: działalność Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym (pomoc przy organizacji dwóch turniejów dla dzieci „Tarnowia Gool Cup”), renowacje mogił powstańców wielkopolskich na terenie Gminy, akcje charytatywne niebiesko-biały Mikołaj, zbiórkę żywności dla kresowiaków i wiele innych inicjatyw społecznych. Jest uczestnikiem i prelegentem w wielu sympozjach i konferencjach dotyczących bezpieczeństwa

Jakie działania na rzecz gminy i jej mieszkańców planują Państwo przeprowadzić, jeżeli zostaną Państwo wybrani?

W nadchodzącej kadencji chcielibyśmy wspierać następujące działania i wynikające z nich inwestycje:

1. Rozwój zaplecza oświatowego;

2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy;

3. Atrakcyjne i nowe miejsca pracy dla mieszkańców;

4. Efektywne pozyskanie i wykorzystanie środków z UE;

5. Pomoc socjalna dla najbardziej potrzebujących;

6. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz starszych;

7. Większa dostępność służby zdrowia na terenie gminy;

8. Rozwój sportu, turystyki i kultury na terenie gminy.

Hasło, motto Państwa Komitetu Wyborczego:

RADNI BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW

Co Państwo rozumieją pod tym hasłem? Proszę uprzejmie o rozwinięcie.

Tak jak pisaliśmy powyżej, potrzeby mieszkańców są na coraz dalszym planie w działaniach władz naszej gminy, dlatego chcemy, aby radni faktycznie wspierali i pomagali lokalnej społeczności w rozwiązywaniu ich problemów i stwarzali równe szanse do rozwoju dla wszystkich.

Jak oceniają Państwo nowy system wyborczy - jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW)?

Uważamy, że system jednomandatowych okręgów wyborczych jest dużo korzystniejszy dla społeczności lokalnej. Radnymi zostaną osoby ambitne, cieszące się szacunkiem i zaufaniem wśród lokalnych mieszkańców, które faktycznie działalność społeczną cenią sobie najwyżej, a nie „marionetki” dużych partii politycznych. Radni wybrani w ramach takiego systemu wyborczego powinni w lepszy sposób zadbać o interesy lokalnej społeczności, a jeżeli będą dążyć do porozumienia, a nie załatwiania prywatnych interesów, to przyczynią się również do sukcesu Gminy, jako całości.

Od załatwienia jakiej sprawy zamierzają Państwo rozpocząć swoją działalność?

Przede wszystkim chcielibyśmy zająć się pomocą dla małych i średnich przedsiębiorstw w pozyskiwaniu dotacji unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej, odpowiednim zagospodarowaniem Pałacu w Jankowicach, który strasznie niszczeje oraz sprawdzeniem możliwości inwestycyjnych dla budowy żłobka na terenie Gminy Tarnowa Podgórnego.

W odpowiedzi na Pani pytanie z ostatniego maila dotyczącego spotkania wyborczego z wyborcami:

W ramach swojej kampanii zamierzamy osobiście odwiedzić wszystkich mieszkańców okręgów w których zgłosiliśmy kandydatów, dlatego nie zamierzamy organizować odrębnego spotkania z wyborcami.

Kontakt do komitetu; www.facebook.com/kwwmaciejawasielewskiego

JR

Miejscowość: 

Dodaj komentarz

Reklama