Kogo wybrać? Lista nr 3

Rozpoczynamy cykl artykułów pod tytułem; Kogo wybrać? Opiszemy w nich Komitety Wyborcze z terenu naszej gminy, ich najważnejsze cele i założenia oraz przybliżymy sylwetki kandydatów na radnych i wójta.  Zaczynamy od jedynego komitetu partyjnego na terenie gminy KW PiS.

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość powstał centralnie – obejmuje obszar całej Polski, dlatego we wszystkich gminach posiada nr 3. Pozostawiono całkowitą swobodę lokalnym Komitetom w tak ważnych punktach, jak tworzenie programu i dobór kandydatów.

Nasz lokalny komitet wybierając kandydatów do Rady Gminy Tarnowo Podgórne, kierował się przede wszystkim ich zaangażowaniem społecznym. Pracą w fundacjach, zespołach charytatywnych i na rzecz społeczności Gminy, patriotyzmem kandydatów i tym, że bliskie są im wartości chrześcijańskie.

W skład komitetu wchodzą ludzie młodzi i starsi, o różnych doświadczeniach życiowych i zawodowych. Łączy ich jedno: zaangażowanie i troska o dobro wspólne społeczności gminnej.

Działania na rzecz gminy i jej mieszkańców planowane przez KW PiS:

– racjonalne wykorzystanie i sprawiedliwe dzielenie środków inwestycyjnych dla całej gminy;

– zmniejszanie zadłużenia gminy – Nie będziemy zadłużać naszych wnuków!

– promowanie budownictwa jednorodzinnego; stanowczy sprzeciw dla budowy bloków wielokondygnacyjnych;

– poprawa gminnej komunikacji, m.in. obniżenie cen biletów;

– poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – usprawnienie działania policji i straży gminnej;

– patriotyzm gospodarczy – ulgi dla firm rodzinnych – średnich i małych;

– pomoc seniorom i osobom z niepełnosprawnością – budowa ośrodka dla celów terapii

zajęciowej, rehabilitacji i dziennego pobytu;

– otaczanie szczególną opieką rodzin o niskich dochodach i bezrobotnych – właściwe

 wykorzystanie środków wspierania rodzin;

– połączenie miejscowości gminnych ścieżkami pieszo-rowerowymi

Działalność na niwie Gminy Tarnowo Podgórne, zamierzamy rozpocząć od uporządkowania

budżetu, przede wszystkim pod kątem racjonalizacji wydatków.

 

Ogólnopolskie hasło PiS brzmi: Czas na zmiany Hasło KW PiS. Dobro mieszkańców, przejrzystość, uczciwość. Wierni swemu hasłu, wybrani przez mieszkańców na radnych, będziemy mieli na uwadze ich dobro – dobro wspólne. Postaramy się tak kreować i wspomagać poczynania wójta, aby wszystkie jego działania były przejrzyste a środki gminne dzielone uczciwie i sprawiedliwie.

KW PiS popiera jedno-mandatowy systemem wyborczy. Uważamy, że przy odpowiedniej współpracy i zaangażowaniu wyborców, JOW dają szansę wyboru oddanych lokalnej wspólnocie kandydatów.

 

Komitet KW PiS wystawił 14 kandydatów.

Okręg nr 1 Baranowo: PIASNY ZBIGNIEW

58 lat, żonaty, troje dorosłych dzieci. Wieloletni handlowiec prowadzący własną działalność

gospodarczą.

Okręg nr 2 Baranowo: MYTKO STANISŁAW

Wiek: 60 lat. Rodzina: żonaty, szczęśliwy ojciec dwóch córek, także nauczycielek. Absolwent

pedagogiki specjalnej w WSPS Warszawa, nauczyciel dyplomowany z 37 letnim stażem.

Obecnie pełni funkcję dyrektora przedszkola w Zakrzewie.

Okręg nr 3 Chyby: MULARCZYK JOANNA

Ma 32 lata. Przez ponad 10 lat mieszkała w tzw. „starej części Chyb”, a obecnie wraz z

rodziną mieszka na osiedlu Zielonym. Jest prawnikiem. Z wyróżnieniem ukończyła dwa

kierunki studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Okręg nr 4 Lusowo: MALICKI RAFAŁ

Mieszkaniec gminy Tarnowo Podgórne od 1997 r. Mieszka tu z małżonką i dorosłą córką.

Ma 53 lata, wykształcenie średnie techniczne. Od 13 lat prowadzi wraz z żoną agencję

ubezpieczeniową.

Okręg nr 5 Jankowice: BERNAT JOLANTA

Wiek: 58 lat. Wykształcenie: średnie ekonomiczne. Rodzina: mężatka, matka dwójki dzieci

i babcia. Zwolenniczka rodzin wielopokoleniowych z zachowaniem wzajemnego szacunku,

wsparcia i ciepła „ogniska domowego”.

Okręg nr 6 Lusowo: MARCINIAK SŁAWOMIR

Ma 48 lat. Córka Julia. Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza na Wydziale Nauk

Społecznych – politologia. Przez parę lat był członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i

Techników Mechaników Polskich. Pracuje w Fabryce Wodomierzy„APATOR” w Poznaniu –

w punkcie badawczym.

Okręg nr 7 Swadzim: CIESIELSKA VIOLETTA

Wiek 53 lata. Wykształcenie wyższe – Akademia Rolnicza w Szczecinie, podyplomowe ekonomiczne – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania i Marketingu. Rodzina: jest spełnioną żoną, matką trojga dzieci i babcią.

Okręg nr 11 Przeźmierowo: SZNAJDER MICHAŁ

Wiek: 69 lat. Wykształcenie: Profesor nauk ekonomicznych, doktor nauk rolniczych, magister

inżynier hodowli zwierząt. Rodzina: Żonaty, córka, trzech synów i siedmioro wnucząt.

Okręg nr 13 Przeźmierowo: ZYGMANOWSKA LUDWIKA

Wiek: 64 lata; Wykształcenie: średnie – ukończyła Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli w Ostrowie Wielkopolskim; Rodzina: od 42 lat jest szczęśliwą żoną, ma czworo dorosłych dzieci i sześcioro wnucząt.

Okręg nr 14 Przeźmierowo: MEISSNER BOŻENA

Wiek 71 lat. Wykształcenie wyższe magisterskie kierunek fizyka – UAM Poznań.

Emerytowana nauczycielka, która przepracowała 35 lat w zawodzie. Od września 1983

do lutego 1995 pełniła funkcję metodyka fizyki w Wojewódzkim Ośrodku Metodyki w Poznaniu.

Okręg nr 15 Przeźmierowo: MOLSKI TOMASZ

Ma 49 lat. Od 1973 mieszkaniec Przeźmierowa; Wykształcenie: wyższe – UAM Poznań;

Rodzina: od 24 lat żonaty, dwóch synów (obydwaj są lektorami oraz harcerzami w stopniach

instruktorskich). Aktywność zawodowa: wieloletnia praca na Uniwersytecie Gdańskim –

wykładowca. Pracuje też jako specjalista od nadzoru systemów bezpieczeństwa i ochrony

firm. Członek realny Tow. Pamięci Gen. J. Dowbora Muśnickiego i organizacji upamiętniających

Powstanie Czerwca 1956 i ludobójstwa na Wołyniu. Organizator w Muzeum w Lusowie

wystawy „Wołyń 1943 – wołają z grobów, których nie ma”.

Okręg nr 17: ZIELIŃSKI WITOLD

”Stary” mieszkaniec gminy. Żonaty, pięcioro dzieci. Radny pierwszej kadencji. Od ponad 

trzydziestu lat prowadzi usługi rzemieślnicze.

Okręg nr 19: JAGIEŁKA MARCIN

Mgr inż. Politechnika Poznańska. Od urodzenia mieszkaniec naszej gminy. Żonaty, dziecko. Od ukończenia studiów pracował w Norwegii na kierowniczych stanowiskach, jako konstruktor elektrowni wodnych i platform wiertniczych.

Okręg nr 20 Tarnowo Podgórne: IGNYŚ JÓZEF

Wiek: 65 lat. Rodzina: 5 dzieci, 9 wnuków; Działalność społeczna: wieloletni działacz Kółek Rolniczych od 1989 roku. Pełnił funkcję prezesa i skarbnika.

Komitet Wyborczy PiS wystawił kandydata na wójta: radną z Przeźmierowa - Barbarę Nowak. Jej sylwetka w następnym artykule.

Zapraszamy na spotkanie przedwyborcze z KW PiS

w środę 12 listopada do tzw. „Starej Kotłowni” – Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie na godzinę 19.00.

Kolejne spotkanie w piątek 14 listopada w Tarnowie Podgórnym – restauracja „Oaza” ul. Poznańska 91, godzina 19.00.

Opracowano na podstawie materiałów KWW PIS

JR

Załączniki: 

Komentarze

A o P. Zielińskim i p. Jagiełce nic się nie dowiemy?............ a tajemnica przedwyborcza .............wiadomo!

już wiem... niechlubne komentarze pani zablokuje,
cyt.:ze względu na kontrowersyjne tezy zawarte w ulotce, brak możliwości ich zweryfikowania w krótkim czasie oraz wyborczą kampanię postanowiliśmy zamknąć możliwość dodawania komentarzy w tym temacie. Prosimy o zrozumienie i przesyłanie opinii i merytorycznych argumentów na maila: dorota@tarnowo24.pl. Będziemy opisywać dalszy rozwój sytuacji po zapoznaniu się ze stanowiskiem obu stron. Dorota Barełkowska" a te dla własnej wygody- opublikuje !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Już naprawdę trudno zrozumieć o co pani chodzi... Zaczynamy cykl! artykułów o wszystkich komitetach, gdzie każdy! będzie miał szanse się zaprezentować. Jeśli chodzi o blokadę komentarzy w przypadku sprawy, która oprze się prawdopodobnie o sąd jest uzasadniona. Czytamy ze zrozumieniem.

Co za frazesy. Nic z tego nie wynika. Parę populistycznych hasełek - bilety za darmo, nie będziemy zadłużać wnuków itp. Była Pani 4 lata w radzie Gminy i cóź też Pani zrobiła oprócz festynu. Odnoszę wrażenie że nic. A i wiedza o gminie kiepska. I jeszcze ta ulotka - gloryfikująca Panią. No tym chce Pani wypłynąć ?

Pani Barbaro proszę nie czytać komentarzy tych z frustrowanych miernot. Świta obecnego wójta mocno obawia się zmian.Proszę zwrócić uwagę, że pod postem ze zdjęciem obecnego wójta nie ma komentarzy-bo jak jest każdy widzi i nie już co komentować pora wymienić. Czują, że idzie Pani zwycięstwo więc piszą hejty, bo co więcej oni mogą.

Każdy będzie lepszy od obecnego wójta i jego przydupasów! 99% opinii to pracownicy gminy i ich rodziny bojące się tego co mogą przynieść zmiany.

Dodaj komentarz

Reklama