Szczepienia dziewczynek rocznika 1999

Zarząd  Powiatu zdecydował o sfinansowaniu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnemu za powstawanie raka szyjki macicy. Biorąc pod uwagę rekomendacje światowych i polskich towarzystw medycznych,  podjęto decyzję o zaszczepieniu mieszkanek Powiatu Poznańskiego z rocznika 1999, zameldowanych na terenie Powiatu Poznańskiego. Koszt tych szczepień w całości zostanie pokryty z budżetu Powiatu Poznańskiego.

Wirus HPV odpowiada za różne przednowotworowe i nowotworowe zmiany na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. W skali całego świata rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości rakiem, który dotyka kobiety.

W Polsce zapada na ten typ nowotworu ponad 3 600 kobiet rocznie, z czego umiera, co roku około 2 000 – jest to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie. Konkurs na świadczenia zdrowotne polegające na wykonaniu szczepień przeciwko zakażeniom HPV oraz przeprowadzeniu edukacji zdrowotnej dotyczącej zapobiegania nowotworom szyjki macicy wygrał poznański podmiot wykonujący działalność leczniczą EDICTUM.

Na terenie gmin poznańskich zorganizowane zostaną spotkania z edukatorami dla rodziców dziewczynek z rocznika 1999.

Dla mieszkanek Gminy Tarnowo Podgórne
spotkanie informacyjne odbędzie się 14 maja o 18.30 
w Gimnazjum im. Integracji Europejskiej 
przy ul. Poznańskiej 118 w Tarnowie Podgórnym.

Podczas tych spotkań będzie można uzyskać dodatkowe informacje na temat szczepionki przeciw HPV. Informacje o miejscu i terminach tych spotkań, jak również więcej wiadomości na temat programu szczepień można znaleźć na stronie: powiatpoznanski.hpv.pl  lub pod numerem telefonu 61 847 04 54 lub osobiście w siedzibie EDICTUM ul. Mickiewicza 31 I piętro pok. 120. 

Do szczepienia potrzebna jest zgoda rodziców. Wszystkie niezbędne informacje i formularze do pobrania dostępnę są na stronie powiatu poznańskiego tutaj>>>

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama