Uwaga! do 15 marca wyślij deklarację

Do 15 marca należy oddać wypełnioną deklarację o wyskości opłat za wywóz śmieci. Do naszych domów powinna dotrzeć deklaracja roznoszona przez pocztę. Jeśli nie otrzymaliśmy deklaracji tą drogą, nie zwalnia nas to z obowiazku  jej wypełnienia. Deklarację można pobrać w Urzędzie Gminy, u sołtysów lub na stronie internetowej urzędu. Wypełnione pismo dostarczamy osobiście lub przesyłamy na adres Urzędu Gminy. Adres: Urząd Gminy, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Wójt prosi o jak najwcześniejsze składanie deklaracji.

Uwaga: na ostatniej stronie deklaracji, w objaśnieniach wkradł się błąd! 

pod  jedną gwiazdką* znajdziemy tekst:

*pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do 28 lutego 2013 roku.

obowiązujący termin to 15 MARCA 2013 ROKU.

Więcej szczegółów i informacji znajdziecie tutaj

DB

 

 

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama