Zebrania wiejskie - czyli co w trawie piszczy?

Mieszkańcy, którzy maja uwagi i postulaty dotyczące swoich miejscowości powinni uczestniczyć w zebraniach wiejskich. To odpowiedni moment aby dowiedzieć się co władze gminy planują na naszym terenie oraz skrytykować je jeśli się z takimi przedsięwzięciami nie zgadzamy. Plan spotkań na naszej stronie http://tarnowo24.pl/content/terminy-zebra%C5%84-wiejskich-2010. Zapraszamy. Dziś notatka z zebrania w Tarnowie Podgórnym.
 

 

 

 
Zebranie wiejskie w Tarnowie Podgórnym, w którym uczestniczyło 40 osób, odbyło się 17 lutego br. w sali GKS -u przy ul. 23 Października. Na początek wystąpił sołtys Zenon Troszczyński i omówił porządek obrad. Następnie głos zabrał wójt gminy, który podkreślił, że rok 2009 był tym szczególnym dla tutejszych przedsiębiorców, ponieważ zahamowaniu uległ rozwój gospodarczy, co miało ogromny wpływ na dochody budżetu gminy. W dalszej części wójt wspomniał o najważniejszych zadaniach realizowanych w minionym roku (modernizacja ul. Poznańskiej, rozbudowa szkoły i przedszkola w Lusówku, hala sportowa w Baranowie, budynek komunalny z 4 mieszkaniami socjalnymi w Rumianku).
 
Wójt wspomniał również o czterech priorytetowych zadaniach, zaplanowanych na 2010 rok. Są to:
 
 • przebudowa ul. Poznańskiej III etap (od ul. Pocztowej do skrzyżowania z DK92)
 • obwodnica
 • rozbudowa szkoły podstawowej w Tarnowie Podgórnym
 • budowa przedszkoli w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie (po 8 oddziałów na 200 miejsc) oraz rozbudowa przedszkola w Lusówku
 
W dalszej części wójt przedstawił zestawienie interwencji, jakich dokonała Straż Gminna w 2009 roku (w sumie 1180), z czego najwięcej dotyczyło nieprawidłowego parkowania (406). Pozostałe interwencje, to: przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości (92), zaśmiecanie dróg oraz zdarzenia w ruchu drogowym.
 
Bardzo ważnym punktem zebrania, było wspomnienie przez wójta o poszukiwaniu wód geotermalnych na terenie Tarnowa Podgórnego (obecnie gmina stara się o uzyskanie dotacji z Narodowego Funduszu Środowiska na poszukiwanie wód), a co za tym idzie – o powstaniu Aquaparku, profesjonalnego ośrodka rehabilitacyjnego oraz kliniki.
 
Kolejnym etapem zebrania było przedstawienie sprawozdania przez Sołtysa dotyczące wydatków w minionym roku (Dzień Kobiet, zabawa 1-majowa, Dzień Dziecka, 2 Rajdy Rodzinne, piknik i biesiada, 3 wycieczki) oraz przedstawienie preliminarza wydatków na 2010 r. (w sumie 23.475 zł z budżetu gminy):
 
 • Dzień Kobiet 2 tys.
 • Rajd Rodzinny 3 tys.
 • dofinansowanie Dnia Dziecka 6 tys.
 • ranking sołectw 1.700 zł
 • wycieczki krajoznawcze, grzybobranie 7.600 zł
 • spotkanie opłatkowe 1.300 zł
 • koncert noworoczny 575 zł
 
Uchwała o budżecie została jednogłośnie przyjęta przez wszystkich obecnych.
 
Po uchwaleniu budżetu, mieszkańcy zgłosili następujące postulaty:
 
 • prośba o zamontowanie oświetlenia ul. Poznańska – Nowa
 • paraliż ulicy w czasie koncertów w Tarnowie Podgórnym
 • wygłuszenie Parku 700 – lecia
 • karanie właścicieli psów na Osiedlu Zielony Gród (kontrole Straży Gminnej)
 • dojazd do leśniczówki w Jankowicach
 • pomoc dla mieszkańca, który nie ma prądu i wody
 
Jeśli chodzi o oświetlenie na skrzyżowaniu ul. Poznańska – Nowa nie ma takiej możliwości, ponieważ postulat ten nie był zaplanowany, gdy ogłaszano przetarg na modernizację ulicy. Jeśli zaś chodzi o pozostałe postulaty, wójt obiecałże przekaże je odpowiednim wydziałom UG oraz spółkom gminnym.
 
 
 
 

 

Miejscowość: 

Dodaj komentarz

Reklama