Zespół wczesnego wspomagania działa w Gminie!

 

Pod koniec stycznia br. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne. Jak poinformowała dyrektor Gminnej Jednostki Oświatowej Bogusława Świerkiel „W ramach tej Strategii przyjęliśmy postanowienie dotyczące stworzenia zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci” na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 roku”. Jakie funkcje pełni zespół i komu pomaga?

 

 

 
Wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka w wieku od 0 do 6 lat od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Polega to na tym, że dziecko w miesiącu może mieć od 4 do 8 godzin zajęć (w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka) z różnymi specjalistami – pedagogami, logopedami, digofrenopedagogami itp.
 
W przypadku naszej Gminy organizowane są one w Przedszkolu w Przeźmierowie przy ul. Folwarcznej (obecnie korzysta z nich 4 dzieci). Żeby dziecko zostało zakwalifikowane do wspomnianych zajęć musi posiadać opinię o wczesnym wspomaganiu, którą wydaje poradnia psychologiczna. Dzieci korzystające z tego typu pomocy zmagają się z niepełnosprawnościami dotyczącymi ruchu, słuchu, mowy oraz problemami neurologicznymi.
 
Pani Świerkiel zaznacza, że szczególne podziękowania należą się dyrektor przedszkola – Jolancie Kusy, która przyjęła dzieci pod swoje skrzydła i zaproponowała rodzicom wykonanie badań.
 
Szczegółowe informacje na temat zajęć można uzyskać w:
 
Gminnej Jednostce Oświatowej tel. 61 814 64 82
Poradni psychologiczno – pedagogicznej w Tarnowie Podgórnym tel. 61 816 44 20
 
Red.

 

Miejscowość: 
Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama