Zgłoś sołtysa do konkursu!

Współpracuje z mieszkańcami, jest aktywny i z ogromnym zaangażowaniem działa na rzecz lokalnej społeczności – taki powinien być sołtys idealny. Od 1 listopada 2011 roku do 31 stycznia 2012 roku można zgłaszać kandydatów do konkursu „Sołtys Roku”, organizowanego przez „Gazetę Sołecką” oraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Macie już swoje typy?

 
 
Kandydata do udziału w konkursie mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne a także organizacje pozarządowe – OSP, KGW itp., stowarzyszenia sołtysów wszystkich szczebli oraz organy władzy samorządowej (rady gmin, wójtowie, burmistrzowie itd.). W przypadku zgłoszenia kandydata przez jedną osobę, np. przez mieszkańca lub radnego, przez prezesa gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego stowarzyszenia sołtysów do zgłoszenia należy dołączyć opinie właściwej rady sołeckiej i działających na terenie sołectwa bądź gminy instytucji oraz organizacji. Uwaga! Do udziału w konkursie może zostać zgłoszony sołtys, który swoją funkcję pełni co najmniej jedną pełną kadencję.
 
Karta zgłoszeniowa oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie:gazetasolecka.pl/
 
Karty zgłoszeniowe i dokumentację konkursową należy nadsyłać na adres:
 
Gazeta Sołecka
ul. Świętokrzyska 30 lok. 149
00-116 Warszawa
z dopiskiem „KONKURS SOŁTYS ROKU”
 
Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Gazety Sołeckiej pod nr tel. 22 826 36 50, e – mail: solecka@gazetasolecka.pl
 
Jeżeli uważacie, że któryś z sołtysów z Gminy Tarnowo Podgórne zasługuje na miano „Sołtysa Roku” koniecznie zgłoście jego kandydaturę!
 
 
 
 
Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama