Żłobek w gminie – czy jest potrzebny?

W gminie Tarnowo Podgórne rodzi się coraz więcej dzieci. Niestety, nie wszyscy rodzice mogą pozwolić sobie na to, by zrezygnować z pracy i zająć się ich opieką. Rozwiązaniem mógłby być żłobek, jednak takiej placówki w gminie nie ma. Czy jest szansa na jej powstanie?
 
Konieczność powstania żłobka w gminie potwierdza wójt Tadeusz Czajka. Zainteresowanie tematem wśród mieszkańców jest bardzo duże. O utworzeniu placówki dla najmłodszych włodarz dyskutował już z Radą Sołecką Przeźmierowa i radnymi tej miejscowości.

 

 

 
Mimo, iż nie ma jeszcze konkretnych planów dotyczących tego, kiedy powstanie i jak będzie wyglądaćżłobek w gminie (nieznane są również koszty jego utworzenia), tutejsze władze myślą o tym, by budowa placówki dla najmłodszych dzieci jak najszybciej doszła do skutku. Warto dodać, że w 2011 roku będzie dyskutowany Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2008 -2013 i jest szansa na to, że w kluczowych projektach i zadaniach inwestycyjnych pojawi się utworzenia żłobka.
 
Pojawiła się również propozycja, by wspomniana placówka została utworzona w budynku po przedszkolu państwowym w Przeźmierowie, które wkrótce zmieni swoją siedzibę (szczegóły w naszym artykule pt. „Nowe przedszkole w Przeźmierowie” http://tarnowo24.pl/content/nowe-przedszkole-w-prze%C5%BAmierowie-0)
 
Mamy nadzieję, że plany związane z powstaniem gminnego żłobka zostaną zrealizowane w niedalekiej przyszłości. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że utworzenie tego typu placówki nie jest proste i wiąże się ze spełnieniem szeregu skomplikowanych wymogów. Przepisy regulujące status żłobków, wymagania dla pomieszczeńżłobkowych, wymagania wobec osób zatrudnionych w żłobkach oraz sposób powoływania kierownika żłobka określa ustawa zoz oraz wydane do niej przepisy wykonawcze. W celu zgłębienia tematu odsyłamy Państwa do założeń ustawy o formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – projekt z 8 marca 2010 r. - http://www.mpips.gov.pl/bip/download/zalozenia_opieka_08.03.10.pdf).
 
A co Wy sądzicie o utworzeniu żłobka w naszej gminie? Czy jest to dobry pomysł i gdzie powinien być zlokalizowany? Podzielcie się z nami swoją opinią!
 
MS
 
 

 

Miejscowość: 
Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama